Національний Музей Народного Мистецтва Гуцульщини та Покуття імені Йосафата Кобринського

ПОКУТТЯ

ПОКУТТЯ
ПОКУТТЯ. Історико-етнографічний нарис. – Прикарпатський національний університет ім.. В. Стефаника. – К.: ТОВ «Майстерня книги», 2010. – 456 с. іл..

На Івано-Франківщині у порівнянні з іншими областями, мабуть, найбільше збереглися регіональні культурно-побутові особливості. Це багатий матеріальною і духовною культурою історико-етнографічний регіон район Покуття. Територія Покуття входить в Україні в той етнокультурний простір, де відбувалися кристалізація і становлення індоєвропейських, праслов’янських, слов’янських етнокультурних утворень, що згодом, набравши територіального та етнополітичного значення, трансформувались у назву - український народ.

Це видання адресоване українській молоді, студентству, науковцям, вчителям, мешканцям краю, усім, для кого українська минувшина не є байдужою, а дає наснаги до суспільної праці у вивченні витоків першотворення малої батьківщини. Зміст книжки підпорядкований єдиній меті - на основі наукового підходу, добірки історико-краєзнавчих та етнографічних матеріалів, надбань сучасної української історіографії, відтворити найяскравіші сторінки історії, культури, побуту, звичаїв покутян; за допомогою описових та ілюстративних засобів показати різноманітні сторони життя наших дідів і прадідів. Зокрема, про мистецтво Покуття розповідає стаття директора Національного музею народного мистецтва Гуцульщини та Покуття ім. Й. Кобринського Ярослави Ткачук.
Перейти в розділ
  • Богородиця
  • Куришка
  • Боклажок

Музей Писанкового розпису

Музей "Писанка" в Коломиї — єдиний у світі музей писанок — великодніх яєць. Унікальна споруда, збудована в 2000 р. Архітектурна пам’ятка України.

Музей Народного Мистецтва та Побуту

Косівський Музей Народного Мистецтва та Побуту Гуцульщини, в основі якого лежить колекція прикарпатського мистецтва та предметів побуту гуцульського краю.

Музей Етнографії та Екології

Яремчанський Музей Етнографії та Екології Карпатського краю
займається вивченням питань етнографії, історії та розвитку народних ремесел Прикарпаття.