Національний Музей Народного Мистецтва Гуцульщини та Покуття імені Йосафата Кобринського

«Історико-етнографічне та мистецьке життя Покуття: минуле і сьогодення»

«Історико-етнографічне та мистецьке життя Покуття: минуле і сьогодення»

ІСТОРИКО-ЕТНОГРАФІЧНЕ ТА МИСТЕЦЬКЕ ЖИТТЯ ПОКУТТЯ: МИНУЛЕ І СЬОГОДЕННЯ. Матеріали науково-теоретичної конференції з питань дослідження історико-етнографічного регіону Покуття (м. Коломия, 9 жовтня 2011 року) /Наукові редактори А. Королько, Я. Ткачук. – Коломия: Вік, 2013 р. – 104 стор. 


У збірнику статей та повідомлень науково-теоретичної конференції, організованої з ініціативи керівництва Національного музею народного мистецтва Гуцульщини та Покуття імені Й. Кобринського та професорсько-викладацького складу Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника, надруковані результати наукових та історико-краєзнавчих досліджень з питань вивчення історико-етнографічного регіону Покуття. Звернено увагу на проблеми етнографічного межування, історико-етнографічного районування Покуття, вивчення регіону українськими і польськими дослідниками. Подано розвідки з історії, мистецтва, етнографії, літератури Покуття.


Для науковців, викладачів і студентів, широкого читацького загалу, який цікавиться проблемами покуттьознавства, історії Галичини.

Перейти в розділ
  • Портьєра
  • Пояс

Музей Писанкового розпису

Музей "Писанка" в Коломиї — єдиний у світі музей писанок — великодніх яєць. Унікальна споруда, збудована в 2000 р. Архітектурна пам’ятка України.

Музей Народного Мистецтва та Побуту

Косівський Музей Народного Мистецтва та Побуту Гуцульщини, в основі якого лежить колекція прикарпатського мистецтва та предметів побуту гуцульського краю.

Музей Етнографії та Екології

Яремчанський Музей Етнографії та Екології Карпатського краю
займається вивченням питань етнографії, історії та розвитку народних ремесел Прикарпаття.