Національний Музей Народного Мистецтва Гуцульщини та Покуття імені Йосафата Кобринського

XXI Міжнародна наукова конференція «Український феномен Гуцульщини: національний та європейський контексти»

XXI Міжнародна наукова конференція «Український феномен Гуцульщини: національний та європейський контексти» 11.08.2017

Національний музей народного мистецтва Гуцульщини та Покуття імені Й. Кобринського, Всеукраїнське товариство «Гуцульщина» 11 серпня 2017 року запрошують до участі у XXI Міжнародній науковій конференції «Український феномен Гуцульщини: національний та європейський контексти».

Конференція відбудеться в місті Коломиї Івано-Франківської області під час проведення ХХІV Міжнародного гуцульського фестивалю 11-13 серпня 2017 року.

Тематичні напрями конференції:
• Феномен народної культури Гуцульщини: досвід, реалії, виклики.
• Гуцульщина в образі і слові.
•Етнокультурний ландшафт Гуцульщини: проблеми дослідження, музеєфікації, охорони та збереження.
• Гуцульщина на тлі історії та сучасності.
• Довкілля як передумова гармонійного розвитку Гуцульщини.
• Природні ресурси Гуцульщини: економічний та промисловий аспекти.
• Музеї та музейництво: модернізація галузі як шлях до європейського культурного простору.
Запрошуємо до участі у роботі конференції фахівців музейних установ, науково-дослідних інститутів, вищих навчальних закладів, краєзнавців. Для участі у конференції просимо надіслати електронну ЗАЯВКУ учасника на адресу info@hutsul.museum до 30 квітня 2017 року. 

За матеріалами конференції заплановане видання наукового збірника. СТАТТІ до збірника просимо надсилати до 10 червня 2017 р. на адресу: info@hutsul.museum.

Зразок оформлення заявки на участь у конференції:
Прізвище, ім’я, по-батькові учасника та наукового керівника (якщо є);
Місце роботи/навчання;
Посада;
Науковий ступінь;
Вчене звання;
Контакти: телефон, електронна пошта, facebook;
Поштова адреса;
Назва статті.

Вимоги до оформлення статті:
1. Обсяг статті – 10-12 сторінок тексту, набраного у редакторі – Word 97-2000 (шрифт - Times New Roman, розмір 14, міжрядковий інтервал – 1,5; відступ абзацу – 1 см, поля: 2 см). 
2. На другому рядку статті, після прізвища автора, перед заголовком статті, у лівому кутку подається шифр УДК (звичайним шрифтом).
3. На початку статті подати анотацію українською мовою (3-4 речення) та ключові слова. В кінці статті подати ім’я, прізвище автора, назву статті, анотацію та ключові слова англійською мовою.
4. Бібліографія подається в кінці статті в алфавітному порядку під заголовком Джерела та література. Посилання у тексті статті зазначаються у квадратних дужках, перша цифра – порядок джерела посилання в списку «Джерел та літератури», друга цифра – номер сторінки перед яким подається скорочення (зразок: [12, с. 35]).

Робочі мови конференції – українська, польська, англійська.

Проїзд та проживання – за рахунок учасників конференції.

Організаційний внесок за участь у конференції та публікацію матеріалів – 200 грн.

Оргкомітет залишає за собою право відбору матеріалів для публікації.


КОНТАКТИ:   

Електронна пошта: info@hutsul.museum.
Адреса оргкомітету: Національний музей народного мистецтва Гуцульщини та Покуття імені Й. Кобринського вул. Театральна, 25 78203, м. Коломия,  Івано-Франківська обл. 
Контактні телефони:  
тел./факс (03433) 2-39-12 – Ярослава Юріївна ТКАЧУК (голова оргкомітету).
098 310 57 28 – Ірина Степанівна ФЕДІВ (відповідальний секретар).
099 252 10 37 – Леся Василівна ПИСКОР (учений секретар).

Оргкомітет конференції

Перейти в розділ
  • Килим
  • Кушка
  • Грибик

Музей Писанкового розпису

Музей "Писанка" в Коломиї — єдиний у світі музей писанок — великодніх яєць. Унікальна споруда, збудована в 2000 р. Архітектурна пам’ятка України.

Музей Народного Мистецтва та Побуту

Косівський Музей Народного Мистецтва та Побуту Гуцульщини, в основі якого лежить колекція прикарпатського мистецтва та предметів побуту гуцульського краю.

Музей Етнографії та Екології

Яремчанський Музей Етнографії та Екології Карпатського краю
займається вивченням питань етнографії, історії та розвитку народних ремесел Прикарпаття.