Національний Музей Народного Мистецтва Гуцульщини та Покуття імені Йосафата Кобринського

Пам’ятні дати України

А. Серебряков. Битва під Батогом.Пам’ятні дати України 19.06.2012

Книжково-тематична виставка, присвячена звитягам війська Богдана Хмельницького, зокрема 360-річчю з часу битви під Батогом, відкрилась у бібліотеці Національного музею.

Ввійшла в історію визвольних змагань українців з поляками битва під Батогом (22-23 травня – 1-2 червня) 1652 року), в якій українські козаки повністю знищили польське військо гетьмана М. Калиновського.

На виставці представлено історичні матеріали  відомих українських істориків: М.С. Грушевського, Д.І. Дорошенка, І.П. Крип’якевича. Цінним експонатом є літопис Самійла Величка, документальне першоджерело з вміщеними довідковими та ілюстративними матеріалами.

Француз П’єр Шевальє у своїх записках «Історія війни козаків проти Польщі» (К.,1960),  свідчить, що саме участь великої кількості  населення у битві мала фатальні наслідки для польського війська. «Хмельницький хотів привілеїв для своїх козаків, селяни ж мріяли про повну свободу, і ця прірва між дійсним та бажаним була й надалі для України  причиною постійного хаосу та вразливості», - зазначив Меріме Простер у праці «Богдан Хмельницький» (К., 1990).

Науково-популярна книга В.І. Сергійчука «Іменем війська Запорозького» (К., 1991) присвячена одній з найцікавіших сторінок минулого України. Автор висвітлює перемогу у битві, що сприяла піднесенню морального духу війська,  визначила позицію козацької старшини, яка почала ставити свої вимоги перед польською короною.

У виданні «Історія Русів» (К., 2003), поданому у перекладі Івана Драча, центральною постаттю є Богдан Хмельницький. Автор виявляє антишляхетську тенденцію, посилається на договірні статті Б.Хмельницького, якого високо шанує, називає досконалим політиком, подає віршовану епітафію.

Книжкову виставку доповнюють збірки козацьких пісень та дум. Така тематична література періоду Козаччини зацікавить усіх, хто прагне розширити історичне пізнання України.

Христина ПЕРЕПЕЧАЙ


Перейти в розділ
  • Гуцул
  • Пішва

Музей Писанкового розпису

Музей "Писанка" в Коломиї — єдиний у світі музей писанок — великодніх яєць. Унікальна споруда, збудована в 2000 р. Архітектурна пам’ятка України.

Музей Народного Мистецтва та Побуту

Косівський Музей Народного Мистецтва та Побуту Гуцульщини, в основі якого лежить колекція прикарпатського мистецтва та предметів побуту гуцульського краю.

Музей Етнографії та Екології

Яремчанський Музей Етнографії та Екології Карпатського краю
займається вивченням питань етнографії, історії та розвитку народних ремесел Прикарпаття.